Projekt

Vi har genomfört ett antal utvecklingsprojekt till kommunala och privata vård- och omsorgsgivare. Vi har också bedrivit hemtjänstverksamhet i egen regi.

För referenser och information om utförda projekt är du välkommen att kontakta oss.