Boendekoncept

Boende och omsorg för dagens och framtidens äldre

När det gäller framtidens boende och omsorg för äldre finns inte ”en bästa lösning”. Vi tror på en mångfald av boendeformer, och en kombination av boendeformer och vårdformer som stödjer och kompletterar varandra.

Enligt vår mening är förutsättningarna för att kunna ge en effektiv och värdig vård och omsorg bl.a:

  •  att knyta samman hela kedjan av boende, service, vård och omsorg,  där olika professioner samverkar och där en helhetssyn är avgörande för att kunna ge den vård, omsorg och trygghet som den enskilde behöver.
  • att skapa organisationella strukturer som främjar samverkan mellan olika kompetenser, professioner och huvudmän.
  • att underlätta samordning och samverkan genom att olika vårdformer och verksamheter lyder under en gemensam organisation med gemensam huvudman.
  • att anpassa framtida lokaler efter den organisationella strukturen, dess arbetsformer och arbetssätt.

Det är en framgångsfaktor att från början involvera tänkandet om hur byggnader och lokaler strukturellt skall utformas för att underlätta innovativa och effektiva arbetsformer och arbetssätt.

.