Vårt arbetssätt

Vi genomför våra projekt i nära interaktion med verksamhetens ledning och personal

Vi är övertygade om, både av egen erfarenhet och av vad forskning visar, att förändringar och kvalitetsarbete måste engagera alla medarbetare och all personal måste vara delaktig för att man ska nå långsiktiga resultat. Kompetenshöjningen av personalen måste ske i deras vardag och bli en del i deras dagliga arbete i en ständigt pågående process. Denna insikt är en ledstjärna i vårt arbete.

Vi arbetar efter en egenutvecklad modell, Carnovomodellen- ett faktabaserat angreppssätt för systematiskk förbättringsarbete inom äldreomsorg

Vi har metoder och verktyg för att på ett detaljerat och verksamhetsnära sätt identifiera, analysera och beskriva områden som behöver förbättras och förändras.

Det är samtliga medarbetares ansvar att påverka, utveckla och förbättra sin arbetsplats!