Om oss

Vi är specialister inom området äldreomsorg

Carnovo Vårdutveckling drivs av Margaretha Stjernfeldt och Gunilla Bergdahl, båda legitimerade sjuksköterskor med god teoretisk och djup praktisk erfarenhet i omvårdnads- förbättrings-och kvalitetsarbete inom äldreomsorg.

Vi har genomfört universitetsstudier  i forsknings- och undersökningsmetodik, vårdvetenskap och vårdutveckling/vårdkvalité. Vi har också genomgått utbildning i projektledning.

Tillsammans med forskare inom området industriell organisation har vi tagit fram ett system för utvärdering och mätning av äldreomsorg,  där resultaten från undersökningarna kan användas i direkt förbättringsarbete och som ett underlag för att jämföra olika boenden med varandra.

Vi har stor erfarenhet av praktiskt handledning och utbildning  av personal och har genomfört ett antal förbättringsprojekt på enskilda boenden, både i privata och kommunala verksamheter. Vi har också bedrivit hemtjänst i egen regi.

Vi har utvecklat ett  koncept för vård – trygghetsboende och en modell för hur samordning av olika vårdformer, hemtjänst och service kan genomföras.

I vårt nätverk arbetar vi med professionella rådgivare med skilda nödvändiga kompetenser, bl.a inom områdena metodik, vetenskapsteori, allmän medicin, geriatrik, kvalité och statistik. Tillsammans har vi en bred och samlad kompetens inom området äldreomsorg.

 Vår övergripande målsättning är att vara en praktisk utvecklingsresurs och inspirationskälla för privata och offentliga vård- och omsorgsgivare samt att vara en resurs och idébank vid planering och framtagning av ny- och ombyggnader av bostäder för äldre.